Kolorektalcancer patologi

Makroskopi

En forudsætning for høj kvalitet af den patoanatomiske diagnostik af kolorektal cancer præparater, er høj kvalitet af den makroskopiske vurdering og udskæring.

Mikroskopi

Mikroskopi er en hjørnesten i den patoanatomiske diagnostik. I denne sektion gennemgås den histologiske tumorklassifikation og de histopatologiske risikofaktorer.

TNM

TNM-klassifikationen er en anatomisk baseret tumorklassifikation. I denne sektion beskrives klassifikationen for kræft  i tyk- og endetarmen.